Tårnet – Konsept

År: 2019

Type prosjekt: Permanent installasjon

Sted: Økern, Oslo

Kunstnere: Ingrid Solvik, Gard Gitlestad

 

Foreslått installasjon, bestående av tre hengende lysskulpturer i et 12 meter høyt rom i Kabeltårnet, et tidligere industrilokale som er blitt transformert til en kulturarena med kunstneratelierer, studioer og arrangementslokaler.

Tårnet var opprinnelig en del av Standard Telefon og Kabelfabrik som produserte komponenter og kabler for både kommunikasjon og strømforsyning; det høye tårnet hadde en praktisk funksjon: høyspentkablene som ble produsert her måtte henge vertikalt når det ytterste laget med isolasjon skulle påføres.

Vårt konsept for den lysende installasjonen i Tårnet er inspirert av de mengdene med kabler som ble produsert her; en form for hyllest til arbeiderne i blom­strete kjoler og overtrekksdresser, som igjennom årtier hadde system på virr-varret av kabler og ledninger som måtte til for å lage den infrastrukturen samfunnet i dag tar for gitt.

Installasjonen består av store vertikale skulpturer av lysende kabler som svever i rommet, og lys strømmer gjennom hver av trådene med varierende intensitet og fart. Pendelene er laget av korrugerte kabeltrekkerør, et materiale som brukes i store mengder i moderne bygg. I denne installasjonen er rørene innvendig belyst av rekker med individuelt styrte lysdioder. Dermed fungerer installasjonen som en lavoppløst, romlig videoskjerm hvor det kan programmeres animasjoner som beveger seg rundt i rommet. Lysets bevegelse gjennom rørene illustrerer flyten av data og elektrisk kraft gjennom det stadig ekspanderende flettverket av kabler som utgjør informasjonssamfunnets infrastruktur.