Skiftninger

År: 2021

Type prosjekt: Midlertidig installasjon

Sted: Carl Berners plass T, Oslo

Kunstner: Ingrid Solvik

System/programmering: Gard Gitlestad

Del av Skulpturtriennalen 2021

 

Skiftninger er en midlertidig installasjon i Norsk Billedhuggerforenings prosjektrom på Carl Berner T-banestasjon. Verket er en tredimensjonal installasjon bestående av hengende bånd, hvor dybden i rommet brukes for å skape et volum. De rette linjene gir et geometrisk utrykk, men i det et t-banetog nærmer seg stasjonen aktiveres vifter som setter installasjonen i bevegelse og løser opp de stramme linjene. Hvilken side installasjonen blåses mot avgjøres av retningen t-banetoget kjører i.

Dette verket kan både representere de ventende menneskene og t-banestasjonens særegne rytmiske puls av stillstand, ankomst, påstigning, avgang før stillstand igjen.

Sanseapparatet vårt er tilpasset å være omgitt av natur, med stort mangfold av former og overlappende linjer. I byen er vi omgitt av rutenett og parallelle linjer, og fordi det avviker fra det vi er tilpasset for, blir det tyngre å prosessere visuelt. Nerveforbindelsene jobber hardere, som gjør at hjernen bruker mer oksygen, som kan trigge migrene- og epileptiske anfall.

Skiftninger er en kinetisk representasjon og en utforskning av variasjon og forandring mellom de geometriske, menneskeskapte repeterende linjene som vi finner overalt rundt oss i byene, og myke, mer organiske linjer i bevegelse som resonnerer mer med naturlige omgivelser.

Vindmaskinene som setter installasjonen i bevegelse styres av sanntidsdata fra Ruters API (Application Programming Interface), som oversettes til DMX-kontrollsignaler av et enkelt Node-Red-program.

 

Skiftninger er en del av Skulpturtriennalen 2021.

Støttet av KORO.

 

Filmet av Carsten Aniksdal.