Praksis

Glød er et interdisiplinært studio som jobber i grenselandet mellom kunst, design, lys og teknologi. Studioets praksis omfatter romlige installasjoner på offentlige samlingssteder, både utendørs og innendørs, samt scenografi, lysdesign og video for scenekunst.

Arbeidene våre er stedsspesifikke, konseptuelt forankret i sine omgivelser og kontekst. Uttrykket vårt er både konkret og abstrakt, alvorlig og lekent på samme tid. Med dette ønsker vi å skape rom for refleksjon i møtet mellom betrakter, verk og sted.

Bærekraft

Vi går inn for å gjennomføre alle våre prosjekter med minimal miljøpåvirkning. For alle prosjekter, enten de er midlertidige eller permanente, er hovedkriteriene i valget av materialer og teknikker varighet og gjenbrukbarhet.

Produksjonen av enkelte komponenter, spesielt elektronikk, er ressurskrevende. Derfor er det essensielt at slike komponenter får lengst mulig levetid. Når er midlertidig prosjekt er gjennomført passer vi på at alle materialene samles inn og genbrukes til andre prosjekter. For eksempel har lyskildene fra installasjonen Kote 50 blitt gjenbrukt til blant annet en teaterproduksjon, en film, en konsert og som arbeidsbelysning, og oppbevares fortsatt i påvente av nye prosjekter.

Vi utforsker også alternative, bærekraftige og nedbrytbare materialer fra fornybare kilder. For eksempel fungerte verket Fravær av Nærvær som en utviklingsplatform hvor vi lagde og testet et cellulose-basert lysdiffuserende materiale, som nå videreutvikles for produksjon i større skala.

Vi er bevisst på problematikken med lysforurensning, og deltar i organisasjonen Bevar Mørket i arbeidsgruppa for lysdesign i arkitektur og landskap.

Ingrid Solvik

Kunstner og scenograf

Ingrid Solvik, portrait

Gard Gitlestad

Lysdesigner MNL

Gard Gitlestad, portrait