Kote 50

År: 2019

Type prosjekt: Midlertidig installasjon

Sted: Drammen

Kunstnere: Ingrid Solvik, Gard Gitlestad

 

Installasjonen visualiserer mulige konsekvenser av klimaendringer i et langt tidsperspektiv, som en påminnelse om at miløpåvirkningene mennesker står for i dag vil fortsette å påvirke jordkloden på mye lengre sikt enn fram til år 2100, hvor de fleste prognoser og beregninger stopper.

I boka «The Long Thaw» anslår klimatologen David Archer at kjedereaksjoner kan forårsake en gjennomsnittlig havstigning på 50 meter, som vil stabilisere seg som den nye normalen om 2000-5000 år, dersom de nåværende klimagassutslippene fortetter i dagens skala.

For å kontekstualisere dette lagde vi en 150 meter lang sammenhegnende linje med lys som fulgte terrengets konturer 50 meter over dagens havnivå. Lyslinjen slynget seg over flere gangveier i Bragernesåsen i Drammen. Installasjonen hadde som formål å visualisere en framtidsutsikt som i utgangspunktet er vanskelig å fatte.

Kunstnere over hele landet deltok med sine kunstverk og installasjoner for å sette fokus på § 112 og Klimasøksmålet, hvor en koalisjon av miljøvernorganisasjoner saksøkte den norske staten. Søksmålet dreide seg om hvorvidt myndighetene handler i strid med Grunnlovens § 112 ved å fortsette å gi tillatelser til oljeleting og -boring på norsk kontinentalsokkel.