Frikar – «Skaut»

År: 2020

Type prosjekt: Scenekunst

Lysdesigner: Gard Gitlestad

Vinner av Norsk Lyspris 2021

Lysdesign for danseforestillingen Skaut med kompaniet Frikar. Forestillingen omhandler temaer som tradisjoner, kjønsroller, likestilling, og rollen bekledning og hodeplagg spiller i dette. Frikar beskriver stykket som følger:

«Hva anses som feminin eller maskulin oppførlsel i dans? Hva skjer med utdaterte og gammeldagse kjønnsroller når det bare er kvinner på scenen? Dette er spørsmål som koreograf Hallgrim Hansegård stiller i Frikars nye produksjon Skaut.

I Norge, som ellers i verden, har både bekledning og fysisk arbeid vært forskjellig for kvinner og menn. Hva hodeplagg anår har hijaben gjort sitt inntog i Norge mens tradisjonelle skaut har gått ut av bruk. Refleksjoner rundt tradisjonell tilsløring står i sentrum i Skaut, som danses av fem kvinnelige medskapende dansere.»

Lysdesignet utforsker kontraster i lysstyrker og fargetemperaturer, og inkluderer også spesialkonstruerte lysende hallingstaver. Trestaver er tradisjonelt brukt i hallingdans, men for anledningen har de blitt erstattet med batteridrevne, innvendig belyste Plexiglas-rør, som brukes både koreografisk og romlig, og skaper soner med lys og mørke som flyttes og manipuleres av danserne på scenen.

Kostymedesign av Inger Hallström Stinnerbom, musikk komponert av Erlend Apneseth Trio. Forestillingsfoto og video av Antero Hein.