Fravær av Nærvær

År: 2020

Type prosjekt: Midlertidig installasjon

Sted: Grønland, Oslo

Kunstnere: Ingrid Solvik, Gard Gitlestad

 

«Fravær av Nærvær» var en interaktiv installasjon som kunne oppleves gjennom store vinduer på gateplan, hovedsakelig rettet mot tilfeldig forbipasserende på Grønland. Installasjonen besto av sju innvendig belyste skulpturer av mikrofibrillær cellulose, hvor formens startpunkt var lik, men hvor materialet i tørkeprossessen antok nye, uforutsigbare former.

På utsiden av vinduet hang et varmekamera som registrerte hvordan folk beveget seg i nærheten. Installasjonen lyste og funklet, men om noen kom nærmere for å se, «flyttet» lyset seg vekk fra tilskueren – til siden, dypere inn i lokalet – som om det forsøkte å holde en passende avstand.

Når skulpturene er opplyst kan man skimte avtrykket av biologisk materie; fjær, pels og rur, som er støpt inn i cellulosen. Når lyset forsvinner sees bare den kalde overflaten.

Tematisk kan installasjonen tolkes som en refleksjon rundt distanseringstiltakene som preget samfunnet under Covid-pandemien; hvordan påvirkes vi av avstanden som har oppstått? Verket kan også tolkes som en refleksjon over hvordan vi mennesker fortrenger naturen rundt oss.

 

Filmet av Carsten Aniksdal.