Folkemuseet – «Nytt Lys»

År: 2019

Type prosjekt: Arrangement / midlertidige installasjoner

Sted: Bygdøy

Kunstnere: Ingrid Solvik, Reidun Solvik, Gard Gitlestad

«Nytt Lys» var en lysvandring i Folkemuseets friluftsmuseum i anledning deres 125-årsjubileum. Hensikten var å forvandle opplevelsen av en utvalgt del av museet med lys, lyd og videoprojeksjoner, for å åpne for nye innfallsvinkler og perspektiver; ved å rekontekstualisere bygninger og miljøer fra ulike epoker, ønsket vi å inspirere publikum til å se uventede sammenhenger, detaljer og historier.

Lysvandringen gikk gjennom et 6500m² stort område, og involverte blant annet:

1: Gol Stavkirke

Ved å sammenstille det moderne scenelysets estetikk og teknologi med stavkirken fra Gol, skapes en kontrast som reflekterer rollen kirkebygg historisk har hatt som kulturelle og sosiale møteplasser. Lyssetting med et kontemporært visuelt uttrykk kobler dette til dagens sosiale samlingssteder, som nattklubber og konsertscener.

Lyssettingen av eksteriøret var synkronisert til et musikkstykke komponert for anledningen av Tonik Ensemble, og ble utført med bevegelige lyskastere for utendørsbruk. Inne i kirkekommet besto installasjonen av et «dekonstrukert disko», hvor en modulærsynthesizer genererte tilfeldige elektriske spenninger som både genererte abstrakte lyder og styrte lyskjegler som ble reflektert fra en diskokule svevende blant utskårne dyrehoder, ranker og kjempende drager i kirkens midtskip.

2: Setesdal Chinatown

Med hundrevis av tradisjonelle kinesiske papirlanterner hengende mellom bygninger fra 1600-tallet ble Setesdalstunet transformert til en form for chinatown. Dette grepet tydeligjorde de visuelle likehetstrekkene man kan finne mellom den historiske arkitekturen i Setesdal og den man finner noen steder i Asia, og inviterte dermed publikum til å reflektere over hvordan folkeslag fra helt forskjellige deler av verden, uavhengig av hverandre, har kommet fram til påfallende like ideer gjennom historien.

Andre interessante og overraskende tolkninger dukket også opp blant publikum: For eksempel ble installasjonen tolket som en kommentar til hvordan kinesiske restauranter har en tendens til å dukke opp over hele landet, både på og utenfor allfarvei. Andre mente til vår overraskelse å finne et sterkt anti-nasjonalistisk budskap i installasjonen.

3: Drømmer fra fortiden

Drømmer var inspirasjonskilden til et videoverk som ble projisert på et loft fra Numedal. Bygget ble brukt både til lagring av mat og til innkvartering av overnattingsgjester som kom på besøk til gården. Hva ville en reisende på 1600-tallet drømt om? Hvordan påvirkes drømmene våre av vår samtid, av våre erfaringer og kunnskap? Dette var grunnlaget for de håndlagde animasjonene som ble tilpasset loftet.

Lydlanskapet til installasjonen er laget av Jorunn Børve Eriksen.